PROGRAM

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

” FARMACJA Z PARAGRAFEM”

AGENDA

09:00 – 9:30 REJESTRACJA

9:30 – 10:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz – Prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. farm. Anita Kornicka – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

mgr farm. Paweł Martyniuk, członek Naczelnej Izby Aptekarskiej

 

PANEL I

USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY

prowadzący: mgr farm, Natalia Susłowska

10:00 – 10:30 PRAKTYCZNE ASPEKTY WPROWADZENIA USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY

dr n. farm. Piotr Migas, Wiceprezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

10:30 – 11:00 CZY KLAUZULA SUMIENIA JEST POTRZEBNA FARMACEUTOM?

mgr farm, Natalia Susłowska

11:00 – 11.30 WPROWADZENIE USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY Z PRAWNICZEGO PUNKTU WIDZENIA

KRK Legal

11:30 – 12:00 DYSKUSJA

12:00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

 

PANEL II

APTEKA DLA APTEKARZA

prowadzący: mgr farm, Natalia Susłowska

12.30 – 13.00 WPROWADZENIE NOWELIZACJI APTEKA DLA APTEKARZA A SYTUACJA NA RYNKU APTEK

dr n. med. Piotr Chrzan, Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

13:00 – 13:30 PRAWNE ASPEKTY ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA APTEKI W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO FARMACEUTYCZNE Z 2017 ROKU

r. pr. Iwona Kaczorowska – Kossowska, Kancelaria Prawa Medycznego
i Farmaceutycznego Iwona Kaczorowska – Kossakowska

13:30 – 14:00 PROCESY PRZEKSZTAŁCANIA APTEK: NOWELIZACJA USTAWY A KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

adw. dr Agata Wolińska-Umschaden, Kancelaria Adwokacka dr Agata M. Wolińska-Umschaden

14.00 – 14.30 DYSKUSJA

14:30 – 15:30 OBIAD

 

PANEL III

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

prowadzący: mgr farm, Natalia Susłowska

15:30 – 16:00 OPIEKA FARMACEUTYCZNA – POLSKA I ŚWIAT

Katarzyna Sabiłło, Fundacja Lege Pharmaciae

16:00 – 16:30 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

mgr farm. Effiom Uman-Ntuk, Prezes Zarządu opieka.farm sp z o.o., firmy zajmującej się wdrożeniami opieki farmaceutycznej

16:30 – 17:00 WDROŻENIE OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ DO POLSKICH APTEK

dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

17:00 – 17:30 DYSKUSJA

17:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI