DLA MEDIÓW

W dniu 26 maja 2018 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmacja z paragrafem organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmacja z Paragrafem” jest nowym projektem organizowanym przez te dwie organizacje. Celem spotkania jest stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach prawno – farmaceutycznych oraz wymiana poglądów przez prawników, farmaceutów i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora farmaceutycznego i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Tematyka Konferencji obejmuje kwestie niedawno wprowadzonych lub planowanych zmian w prawie farmaceutycznym. W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z pracami nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, z propozycją wprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej oraz nowelizacją Ustawy Prawo farmaceutyczne zwaną „Apteką dla Aptekarza ”.

Udział w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji i wniesienia opłaty 35 zł. Wszelkie informacje dotyczące konferencji można uzyskać mailowo pod adresem kontakt.gdansk@ptsf.pl.